Speel-o-theek Gorredijk

Stap maar in

Voorwaarden

Alle voorwaarden op een rijtje:

UITLEENREGLEMENT SPEEL-O-THEEK GORREDIJK

 1. Het speelgoed dat door de speel-o-theek Gorredijk wordt uitgeleend, is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
 2. Een kind kan alleen lenen onder begeleiding van een volwassene. De volwassene kan lenen zonder dat het kind er bij is.
 3. Gezinnen kunnen abonnee worden van de speel-o-theek Gorredijk, alle kinderen van dat gezin mogen elk maximaal 2 stuks speelgoed lenen. Bij uitleen wordt het speelgoed door de lener zelf gecontroleerd. Het gezin kan in een ander dorp wonen en abonnee zijn van de speel-o-theek in Gorredijk. Verhuizingen gedurende het abonnementsjaar (en nieuwe emailadressen of telefoonnummers) wel graag veranderen en doorgeven aan de speel-o-theek.
 4. Ieder gezin dat abonnee wordt van de speel-o-theek Gorredijk, ontvangt na betaling van het abonnementsgeld een uitleenkaart/bewijs van abonnee met dit uitleenreglement. Het abonnement geldt tot en met 31 december van het jaar dat men abonnee is geworden en gaat in op het moment, dat het abonnementsgeld van €15,- contant is betaald. Ieder kan op elk moment abonnee worden in een jaar, de prijs blijft 15 euro per gezin per jaar.
 5. Het is aan de volwassenen om kinderen aan te leren zuinig en voorzichtig met geleend speelgoed om te springen. De leden van het gezin, waarvan de namen op de lidmaatschapskaart staan vermeld, zijn eindverantwoordelijk voor het geleende speelgoed.
 6. De uitleentermijn is per maand en kan eenmaal gratis verlengd worden met eenzelfde periode. Het verlengen kan ook tot 1 dag voor de uitleendag per email: speel-o-theekgorredijk@xs4all.nl Het is toegestaan om speelgoed vaker te verlengen dan 1 maal, u betaalt dan contant 1 euro per verlengd speelgoed. Op de speelgoedkaart, welke meegaat met de lener, wordt steeds de vervaldatum van de uitleenperiode vermeld.
 7. Wanneer speelgoed onvolledig word terug gebracht, is de lener verplicht dit stuk speelgoed te verlengen om thuis te zoeken naar het vermiste onderdeel. Wordt dit vermiste onderdeel niet terug gevonden, dan wordt in ieder geval een deel van de te maken kosten in rekening gebracht. De hoogte van de boete is afhankelijk van de dagwaarde. Wordt het vermiste onderdeel binnen een maand alsnog terug gevonden en ingeleverd dan wordt de boete terug betaald.
 8. Wanneer het speelgoed beschadigd of helemaal niet meer wordt terug gebracht, dan betaalt u een boete ter hoogte van de dagwaarde van het stuk speelgoed op dat moment. Het kan zijn dat een exact bedrag pas minimaal een maand later bekend gemaakt kan worden nadat het artikel met bijhorende kaartjes zijn ingeleverd.
 9. Bij vermissing van een abonnementkaart en het hoesje koopt u voor een euro een nieuwe. Hetzelfde geldt voor de speelgoedkaartjes. U dient wel zo snel mogelijk de vermissing aan ons door te geven, liefst per email opdat we nieuwe kaartjes klaar hebben liggen bij omruiling van het speelgoed.
 10. Ter voorkoming van misverstanden, wordt het speelgoed bij inname door de speel-o-theek medewerker gecontroleerd in het bijzijn van de lener.
 11. Het speelgoed dient steeds schoon en zo mogelijk gesorteerd te worden ingeleverd.
  Bij besmettelijke ziekten dient het speelgoed te worden ontsmet.
 12. De speel-o-theek Gorredijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade die ontstaan zou kunnen zijn tijdens het spelen met het speelgoed uit de speel-o-theek.
 13. De medewerkers van de speel-o-theek Gorredijk zijn daar aanwezig voor degenen die het speelgoed komen lenen. Aarzel dus niet om naar ze toe te stappen als er vragen zijn, helpen doet iedereen graag. Mocht het echter een druk moment zijn, maak dan gebruik van de website om informatie op te zoeken of vragen te stellen. emails worden als het even kan, dagelijks beantwoord.
 14. Vrijwilligers die minimaal 20 uren per jaar mee helpen in de speel-o-theek Gorredijk om o.a. de uitleen en inname te verzorgen, hebben gedurende dat jaar een gratis abonnement voor de kinderen in dat gezin. Volwassenen die bijvoorbeeld een kinderopvang hebben, regelmatig oppas zijn of ander werk beoefenen waarin het handig blijkt om speelgoed mee te nemen mogen ook een abonnement bij de speel-o-theekgorredijk aan gaan voor maar 15 euro per jaar. Bovenstaande regels zijn dan eveneens van toepassing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *