Speel-o-theek Gorredijk

Stap maar in

Info & contact

Speel-o-theek Gorredijk leent speelgoed en spelletjes uit voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Ouders en kinderen proberen zo speelgoed uit in de praktijk. Handig voor ieder gezin, aangezien veel kinderen maar tijdelijk met hetzelfde speelgoed spelen ivm het ontwikkelen van interesses. Alle ouders en verzorgers (zonder uitzondering) voorzien zo hun kinderen, dankzij deze voorziening, van een verantwoord aanbod van speelgoed. Door de wisseling van speelgoed krijgen de kinderen nieuwe prikkels om te spelen. Het maakt het tevens mogelijk voor alle verzorgers om kinderen al van jongs af aan te leren voorzichtig om te springen met geleend speelgoed.

Speel-o-theek Gorredijk is een zelfstandige stichting vanaf 9 juni 2017 en draait volledig met onbetaalde vrijwilligers.

Met voldoende financiële middelen in kas schaft de Speel-o-theek Gorredijk andere speelmateriaal aan. Suggesties en vraag naar specifiek speelgoed? Laat het per email weten!

Donateurs zijn van harte welkom om belangeloos een financiële bijdrage af te geven aan de vrijwilligers ten behoeve van de groei van de Speel-o-theek Gorredijk.
Denk bijvoorbeeld ook eens aan uw vol geplakte zegelboekjes van supermarkten waar nieuw speelgoed mee gespaard kan worden als extra steun!

Het abonnement bedraagt vanaf 2018 15 euro per gezin per jaar.

Vrijwilligers die minimaal 20 uren meehelpen per jaar zijn gratis abonnee.

Bezoekadres:

“De Opstap” in “De Skâns”
Loaijersstrjitte 2
8401 DV Gorredijk
Correspondentie:
speel-o-theekgorredijk@xs4all.nl
Facebook: Speelotheek Gorredijk

K.v.K. nr. van “Stichting Speel-o-theekgorredijk Stap maar in”: 857656399
IBAN Regiobank rekening nr.: NL17 RBRB 0956 1381 36


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *